โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าติดตามผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 เกษตรกรพื้นที่ ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 8 ราย

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ