ตรวจประเมินฟาร์ม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


ตรวจประเมินฟาร์ม วันที่ 15-24 พฤศจิกายน2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง และนายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าตรวจประเมินฟาร์ม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐานเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ 2565 พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ เพื่อส่งตรวจสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ