กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ในแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บึงกล่ำ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ และคลองกระโดน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายกวันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ จำนวน 500,000 ตัว ในแหล่งน้ำจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บึงกล่ำ ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ และคลองกระโดน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ