โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง วันที่ 6-10 สิงหาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำแนะนำเกษตรกรรายบุคคล (Coaching) โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอธัญบุรี อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 35 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ