CITES วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุรเดช ส้มแก้ว นักวิชาการประมง พร้อมด้วยนางสาวผุสดี ขำปรางค์ นักวิชาการประมง และนายประมวลศักดิ์ ศรีเมืองแมน พนักงานผู้ช่วยประมง เข้าตรวจประเมินต่ออายุทะเบียนฟาร์มและตรวจสอบสถานที่ที่ขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์สัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITES กิจกรรมจัดระเบียบการทำการประมง ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี

 ม.2 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170    if.pathumthani@gmail.com   025463186   025463186   แฟนเพจ