ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น.

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง Fisheries Co-Nongkhai (FC)? ประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.สุทัศน์ เผือกจีน ประมงจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307