ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-08-10  |   ข่าววันที่: 2017-08-10 |  อ่าน: 1,006 ครั้ง
 

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อทำความเข้าใจ ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า ส่งออกฯ แก่เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลัก/แนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค/และให้คำปรึกษา รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯ

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,473)  บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก .. (1,373) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,293) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,293) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน ด่านตรวจสินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย.. (1,214) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,193) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,135) ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,020) ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (1,006) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (939)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307