ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. 
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อทำความเข้าใจ ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า ส่งออกฯ แก่เจ้าหน้าที่ของด่านฯ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นหลัก/แนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งรับฟังปัญหา/อุปสรรค/และให้คำปรึกษา รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ฯสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                 ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307