บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่ ศุลกากร และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่ ศุลกากร และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-06-07  |   ข่าววันที่: 2017-06-06 |  อ่าน: 412 ครั้ง
 

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2560 นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายสมจิตร์ พุทธกูล เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน บูรณาการร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่ ศุลกากร และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจป้องกันการลักลอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย และแลกเปลี่ยน/ปรึกษาหารือแนวทาง รวมถึงเป้าหมายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ จ.เลย ผลการตรวจไม่พบการลักลอบฯ


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (822)  ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (822) ตรวจสอบอาหารสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (745) ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. (720) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก .. (714) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (705) ตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (680) ciuu.. (628) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (562) หน่วยงานในสังกัด.. (561) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว .. (559) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออก ไปยัง สปป.ลาว.. (548) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (534) ตรวจลักลอบ ณ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.. (533) การฝึกอบรมเว็ปไซต์สำเร็จรูป.. (530) ตรวจการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.. (521) ปฏิบัติการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ.. (519) ตรวจป้องกันการลักลอบฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก(ท่าเรือหนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย.. (518) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่.. (510) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (504)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307