ตรวจป้องการการลักลอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

ตรวจป้องการการลักลอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-11  |   ข่าววันที่: 2017-04-11 |  อ่าน: 326 ครั้ง
 

วันที่ 11 เมษายน 2560 นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ บูรณาการร่วมกับ ศพจ.หนองคาย  ออกตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และแนะนำ ให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย ขั้นตอนการส่งออกสัตว์น้ำ ชนิดสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์สงวน/คุ้มครอง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ/ปรึกษาวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งการออกตรวจวันนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการซื้อขาย ภาวะการตลาดของปลาสวยงามในจังหวัดหนองคาย ระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการทำงาน สนับสนุน/ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้ประกอบการ/ประชาชน และผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย ผลการตรวจในวันนี้ไม่พบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย 

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,412)  บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก .. (1,317) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,259) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,259) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน ด่านตรวจสินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย.. (1,179) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,161) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,096) ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (985) ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (969) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (907)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307