งานผู้ว่าพาไปยามและตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

งานผู้ว่าพาไปยามและตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |   ข่าววันที่: 2017-02-28 |  อ่าน: 265 ครั้ง
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ออกตรวจป้องกันการลักลับลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ที่บริเวณหน้าสำนักงานฯ,ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย,จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลการตรวจไม่มีการลักลอบ และตรวจปล่อยสินค้า ของนายเอกพันธ์ ศรีระษา ใบอนุญาตเลขที่ 43501100436000258 ปลาสวายใหญ่ทั้งตัว แช่เย็น 800 กก. ปลาสวายเล็กทั้งตัวแช่เย็น 700 กก. ปลาลิ่นทั้งตัวแช่เย็น 800 กก. ปลายี่สกเทศทั้งตัวแช่เย็น 600 กก. รวมมูลค่า 89,800 บาท ของนายสมนึก ประเทศสิงห์ ใบอนุญาตเลขที่ 43501100436000308 หอยแครง มีชีวิต 400 กกหอยแมลงภู่มีชีวิต 20 กก. กุ้งก้ามกราม ทั้งตัว แช่เยน 40 กก. กุ้งขาวทั้งตังแช่แข็ง 40 กก. ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น 50 กก. รวม มูลค่า 51,600 บาท และ ของนางสาวธนิดา คู่วัจนกุล เลขที่ใบอนุญาต 43501100436000308 หอยแครง มีชีวิต 1,250 กก หอยแมลงภู่มีชีวิต 100 กก. รวมมูค่า 115,500 บาท ผลการตรวจถูกต้องตามสำแดง และเวลา 11.30 น.ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาไปยาม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (820)  ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (820) ตรวจสอบอาหารสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (743) ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. (719) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก .. (714) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (705) ตรวจสอบอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (639) ciuu.. (627) หน่วยงานในสังกัด.. (560) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (560) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว .. (557) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออก ไปยัง สปป.ลาว.. (541) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (533) ตรวจลักลอบ ณ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.. (532) การฝึกอบรมเว็ปไซต์สำเร็จรูป.. (529) ตรวจการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.. (520) ปฏิบัติการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ.. (519) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่.. (510) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (502) ตรวจป้องกันการลักลอบฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก(ท่าเรือหนองคาย) อ.เมือง จ.หนองคาย.. (500)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307