งานผู้ว่าพาไปยามและตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

งานผู้ว่าพาไปยามและตรวจปล่อยสินค้าสัตว์น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-28  |   ข่าววันที่: 2017-02-28 |  อ่าน: 222 ครั้ง
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ออกตรวจป้องกันการลักลับลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ที่บริเวณหน้าสำนักงานฯ,ด่านพรมแดนท่าเรือหนองคาย,จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ผลการตรวจไม่มีการลักลอบ และตรวจปล่อยสินค้า ของนายเอกพันธ์ ศรีระษา ใบอนุญาตเลขที่ 43501100436000258 ปลาสวายใหญ่ทั้งตัว แช่เย็น 800 กก. ปลาสวายเล็กทั้งตัวแช่เย็น 700 กก. ปลาลิ่นทั้งตัวแช่เย็น 800 กก. ปลายี่สกเทศทั้งตัวแช่เย็น 600 กก. รวมมูลค่า 89,800 บาท ของนายสมนึก ประเทศสิงห์ ใบอนุญาตเลขที่ 43501100436000308 หอยแครง มีชีวิต 400 กกหอยแมลงภู่มีชีวิต 20 กก. กุ้งก้ามกราม ทั้งตัว แช่เยน 40 กก. กุ้งขาวทั้งตังแช่แข็ง 40 กก. ปลาหมึกกล้วยแช่เย็น 50 กก. รวม มูลค่า 51,600 บาท และ ของนางสาวธนิดา คู่วัจนกุล เลขที่ใบอนุญาต 43501100436000308 หอยแครง มีชีวิต 1,250 กก หอยแมลงภู่มีชีวิต 100 กก. รวมมูค่า 115,500 บาท ผลการตรวจถูกต้องตามสำแดง และเวลา 11.30 น.ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาไปยาม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. (609)  ตรวจสอบอาหารสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (579) ciuu.. (520) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว .. (481) หน่วยงานในสังกัด.. (475) การฝึกอบรมเว็ปไซต์สำเร็จรูป.. (456) ปฏิบัติการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ.. (451) ตรวจลักลอบ ณ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.. (447) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (447) ตรวจการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.. (446) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (433) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (432) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่.. (427) ให้บริการ รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนำ-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหม่.. (426) ตรวจป้องกันฯ และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (420) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (413) ประวัติหน่วยงาน.. (411) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (406) ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (392) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว.. (391)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307