ตรวจสอบ ตรวจป้องกัน ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ/อธิบายระเบียบ กฎหมายฯ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

ตรวจสอบ ตรวจป้องกัน ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ/อธิบายระเบียบ กฎหมายฯ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-13  |   ข่าววันที่: 2018-12-13 |  อ่าน: 91 ครั้ง
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ตรวจป้องกันการลักลอบฯ ที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ท่าประเพณีบ้านปากโสม บ้านเจื้อง อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อควบคุม ป้องกัน และป้องปราม การลักลอบค้าสัตว์น้ำฯ ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ/ประช่าชน และได้ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต โดยผลการตรวจ/การปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกไปยัง สปป.ลาว ที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(DOF4)เลขที่ 43501110316100581-584 เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (กะปิ น้ำหนัก 28,400 กก.) มูลค่า 1,513,920 บาท ผลการตรวจถูกต้องตามสำแดง

2. ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ และอำเภอสังคม ผลการตรวจ ร้านค้าปัจจัยการผลิตมีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบด้วยดี

3. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอสังคม ผลการตรวจ ขณะที่ตรวจไม่พบการลักลอบฯ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ตรวจป้องกันการลักลอบฯ ที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ท่าประเพณีบ้านปากโสม บ้านเจื้อง อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อควบคุม ป้องกัน และป้องปราม การลักลอบค้าสัตว์น้ำฯ ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ระเบียบกฎหมายต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการ/ประช่าชน และได้ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต โดยผลการตรวจ/การปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออกไปยัง สปป.ลาว ที่จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ(DOF4)เลขที่ 43501110316100581-584 เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (กะปิ น้ำหนัก 28,400 กก.) มูลค่า 1,513,920 บาท ผลการตรวจถูกต้องตามสำแดง

2. ตรวจสอบร้านค้าปัจจัยการผลิต ในเขตพื้นที่อำเภอท่าบ่อ และอำเภอสังคม ผลการตรวจ ร้านค้าปัจจัยการผลิตมีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบด้วยดี

3. ตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย ในพื้นที่อำเภอสังคม ผลการตรวจ ขณะที่ตรวจไม่พบการลักลอบฯ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. (614)  ตรวจสอบอาหารสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (579) ciuu.. (520) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว .. (482) หน่วยงานในสังกัด.. (477) การฝึกอบรมเว็ปไซต์สำเร็จรูป.. (460) ปฏิบัติการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ.. (451) ตรวจลักลอบ ณ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.. (448) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (447) ตรวจการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.. (446) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (433) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (432) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่.. (427) ให้บริการ รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนำ-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหม่.. (426) ตรวจป้องกันฯ และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (420) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (413) ประวัติหน่วยงาน.. (411) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (406) ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร.. (392) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว.. (391)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307