ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในการตรวจเยี่ยม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ให้การต้อนรับ นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง ในการตรวจเยี่ยม ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-12-12  |   ข่าววันที่: 2018-12-12 |  อ่าน: 77 ครั้ง
 

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับนายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง และนายณรงศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ประมงจังหวัดหนองคาย และได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และในโอกาสนี้นายบรรจง จำนงศิตธรรม
รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ รวมถึงให้แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยให้หน่วยงานของกรมประมง ในจังหวัดหนองคาย(สำนักงานประมงจังหวัด ศพจ.หนองคาย ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย) ช่วยกันทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่วางไว้ อีกทั้งให้หน่วยงานของกรมประมงบูรณาการ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบของกฎหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ตรวจสอบการค้าปัจจัยการผลิตและการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย.. (514)  ตรวจสอบอาหารสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (453) ciuu.. (421) ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว .. (411) การฝึกอบรมเว็ปไซต์สำเร็จรูป.. (409) หน่วยงานในสังกัด.. (399) ตรวจการค้าสัตว์น้ำผิดกฎหมาย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย.. (382) ปฏิบัติการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ.. (381) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (378) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (374) ตรวจลักลอบ ณ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย.. (373) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (364) ตรวจป้องกันฯ และตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (362) บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอท่าลี่.. (360) ประวัติหน่วยงาน.. (359) ให้บริการ รับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการนำ-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำรายใหม่.. (358) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (355) ตรวจป้องกันการลักลอบและตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว .. (341) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ไปสปป.ลาว.. (331) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ที่ขออนุญาตส่งไปยัง สปป.ลาว.. (330)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

                     ที่ตั้ง : ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307