ประชุมเจ้าหน้าที่

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ประชุมเจ้าหน้าที่ 

ข่าวกิจกรรม


นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยให้สโลแกน ถูกต้อง โปร่งใส ประทับใจในบริการ และต้องบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค ภายใต้กรอบของระเบียบ กฎหมายสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                 ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307