หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม


หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..คลิก

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

เจ้าหน้าที่ ศบป. เขต 2 หนองคาย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และผู้แทน หน่วยงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนประมงจังหวัด ผู้แทนด่านตรวจพืชหนองคาย ผู้แทนด่านกักกันสัตว์หนองคาย ประเด็นการติดตาม การเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และเศรษฐกิจฐานราก และระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ ของจังหวัดหนองคายโดยมีนางสุวรรณี ศิริวรรณ์หอม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายเป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สถิติส่งออกอาหารสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 สถิติส่งออกอาหารสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 143  สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 71 ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว  จำนวนผู้อ่าน 69 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 51 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 50 ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 41 ตรวจสอบน้ำปลาร้า ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ตรวจสอบน้ำปลาร้า ส่งออกไปยัง สปป.ลาว  จำนวนผู้อ่าน 40 สถิติส่งออกสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 39 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธ... จำนวนผู้อ่าน 35 หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมก... จำนวนผู้อ่าน 32


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

  รายละเอียด                 ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307  email  Nongkhaicenter2@hotmail.com  โทรศัพท์ 042-467307  FAX 042-467307
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6