ตรวจสอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ตรวจสอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว 

ข่าวกิจกรรม


ตรวจสอบลูกพันธุ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว..คลิก

วันที่ 27 ตุลาคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) ตรวจสอบลูกพันธุ์ปลานิล ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สถิติส่งออกอาหารสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 สถิติส่งออกอาหารสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 138  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว  จำนวนผู้อ่าน 67 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 61 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 43 ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566 ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 39 ตรวจสอบน้ำปลาร้า ส่งออกไปยัง สปป.ลาว ตรวจสอบน้ำปลาร้า ส่งออกไปยัง สปป.ลาว  จำนวนผู้อ่าน 38 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ ศบป.เขต 2 หนองคาย ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 38 สถิติส่งออกสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำด่านฯมุกดาหาร ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 36 เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธ... จำนวนผู้อ่าน 31 หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หารือเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการของคณะกรรมก... จำนวนผู้อ่าน 27


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

  รายละเอียด                 ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307  email  Nongkhaicenter2@hotmail.com  โทรศัพท์ 042-467307  FAX 042-467307
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6