บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30-12.00 น.
นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายพินิจ โจนลายดา นักวิชาการประมง บูรณาการร่วมกับด่านกักกันสัตว์,ศุลกากร,ตม. และด่านควบคุมโรคฯ ตรวจป้องกันการลักลอบฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก เพื่อควบคุม ป้องกัน ป้องปราม การค้าสัตว์น้ำฯ ผิดกฎหมาย ผลการตรวจสินค้าที่พบเป็น ถังพลาสติก ขนม ที่นอน วัสดุทางการเกษตร กระเบื้อง ฯ ขณะที่ตรวจไม่พบการลักลอบฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2565   50   ประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออก (ครอ.)    44  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   42  ตรวจเยี่ยมด่านประมงในสังกัด   35  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระช...  33  ตรวจสอบสินค้านำผ่าน   32  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   32  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   30  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด   29  ประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศฯ จังหวัดหนองคาย   26


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307