บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบฯ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบฯ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21-22 มิถุนายน 2565

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) บูรณาการร่วมกับกลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต ตรวจป้องกันการลักลอบฯ ที่ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ ด่านพรมแดนเชียงคาน อ.เชียงคาน ด่านพรมแดนบ้านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย และจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307