ตรวจเยี่ยมด่านประมงในสังกัด

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ตรวจเยี่ยมด่านประมงในสังกัด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 8-10 มิถุนายน 2565 

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) ตรวจเยี่ยมด่านตรวจประมงในสังกัดเพื่่อรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และให้ทำเต็มกำลังความสามารถ  

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการนำเข้าสัตว์น้ำ ปี พ.ศ. 2565   77   ให้การต้อนรับท่านกาวิพอน พุดทะวง รองอธิบดีกรมเลี้ยงสัตว์และการประมง พร้อมคณะ    32  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   28  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   28  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   27  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2565 ปร...  25  ตรวจป้องกันการลักลอบฯ    23  ตรวจสอบสินค้าประมง ส่งออกไปยัง สปป.ลาว   23  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่กองตรวจสอบเรือประมง ส...  22  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 8/2565 ปร...  19


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307