ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ 

ข่าวกิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ   170   สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   161  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  157  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   150  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   145  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   134  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ   129  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   108  ให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย การนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง   79  สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ปี 2564   67


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307