ประชุม Video conference หน่วยงานสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)


ประชุม Video conference หน่วยงานสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น.

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย) ประชุม Video conference ผ่านระบบ Line Meeting เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ในการทำงานแก่หน่วยงานในสังกัด และได้มอบนโยบายให้หัวหน้าด่านในสังกัดปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบในทุกมิติ ภายใต้กรอบกฎหมาย ในการนี้มีหัวหน้าด่านฯ ในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน โดยมีนายนิวัติ อนุรักษ์ชนะชัย ผอ.ศบป.เขต 2(หนองคาย) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ   176   สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   169  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  164  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   157  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   154  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   140  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลฯ   131  สถิติการนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ศบป.เขต 2(หนองคาย)   117  สถิติการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ปี 2564   88  ให้ความรู้ระเบียบกฎหมาย การนำเข้า ส่งออก สินค้าประมง   81


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307    nongkhai-inspection@hotmail.com   042-467307   042-467307