ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเมืองคู่ขนาน จังหวัดหนองคาย

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเมืองคู่ขนาน จังหวัดหนองคาย 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-15  |   ข่าววันที่: 2017-09-12 |  อ่าน: 312 ครั้ง
 

วันที่ 12 กันยายน 2560 นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายนายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และเมืองคู่ขนาน จังหวัดหนองคาย ตาม"โครงการพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว กับด่านสากลขัวมิตรภาพลาว-ไทย และเมืองคู่ขนาน" ที่โรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายราเชนทร์ พิเชฐพันธุ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฝ่ายไทย และ ดร.อำพอย สีหาวง รองหัวหน้าแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นประธานฝ่ายลาว เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างครบวงจร มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพและอาหารปลอดภัยตามแนวชายแดน

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,391)  บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำฯ ที่ท่าเรือวัดหายโศก .. (1,305) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,127) ประชุม FC (Fisheries Co-ordinator) จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 2/2564.. (1,127) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,102) ตรวจสอบผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (1,034) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงาน ด่านตรวจสินค้าเกษตรจังหวัดหนองคาย.. (990) ตรวจสอบสินค้าอาหารสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (973) ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2560.. (961) ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว.. (896)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย)

                     ที่ตั้ง : ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 2 (หนองคาย) ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนมิตรภาพ (เชื่อมสะพานไทย-ลาว) ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 616 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคม 2 ทางคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) จากกรุงเทพฯ ถึง หนองคายเป็นถนนสี่เลน ตลอดเส้นทาง 042-467307