ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มกราคม 2563

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มกราคม 2563 

ข่าว-กิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-22 |  อ่าน: 7 ครั้ง
 

  โครงการ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 22 มกราคม 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 ครับ.. (1,364)  ประกาศกรมประมง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด.. (965) กรมประมงโชว์ภาพ 3 สายพันธุ์ปลาต้องห้าม นำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง “ปลาหมอบัตเตอร์ ปลาหมอสีคางดำ ปลาหมอมายัน” หลังพบโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพปลาผ.. (936) สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 .. (910) สถิตินำเข้า- ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เดือน กรกฎาคม 2560.. (900) กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง.. (884) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.. (781) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกำหนดชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561.. (755) สถิตินำเข้า ส่งออก สินค้าประมง ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เดือน เมษายน พ.ศ. 2560.. (686) แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน.. (677) นายจิตจรูญ ตันติวาลา ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 11 เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร.. (669) ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 1 ตุลาคม 2562.. (606) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหารร่วมตรวจับ ยาบ้า ณ สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2.. (602) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ตรวจสอบสินค้าประมงส่งออกไปยัง สปป.ลาว ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 27 เมษายน 2560.. (598) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมปฏิบัติงานกับ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าจังหวัดมุกดาหาร กองร้อยทหารพรานที่ 2105 ณ สะพานมิตรภาพ.. (594) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (536) เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม Web Conference "เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"กับคณะก.. (485) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (476) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมหารือกับหัวหน้าแผนกเลี้ยงสัตว์และการประมง แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว.. (470) ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560 .. (457)

    Copyright © 2016-2020 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร

     สำนักงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000