ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   118   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 ธันวาคม 2565   70  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2565   70  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2565   69  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 3 สิงหาคม 2565   64  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 สิงหาคม 2565   64  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 8 สิงหาคม 2565   63  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 8 สิงหาคม 2565   59  สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร เดือน ธันวาคม ปี พ...  57  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 2 สิงหาคม 2565    56


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131