ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 เมษายน 2565

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 เมษายน 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 เมษายน 2565

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ตารางแสดงชนิด ปริมาณและมูลค่าสินค้าประมง ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือน มี...  183   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 17 พฤษภาคม 2565   156  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 10 พฤษภาคม 2565   154  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 25 เมษายน 2565   153  กราฟและตารางแสดงชนิดสินค้าประมง ของด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือนเมษายน 2565   137  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 พฤษภาคม 2565   135  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2565   106  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 22 เมษายน 2565   101  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 5 เมษายน 2565   95  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 พฤษภาคม 2565   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131