โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-22  |   ข่าววันที่: 2016-12-22 |  อ่าน: 1,588 ครั้ง
 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์จังหวัดตรัง  จัดศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประกิจ ใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 ราย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000