โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21-22 ธันวาคม 2559 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดตรัง และหน่วยงานกระทรวงเกษตรสหกรณ์จังหวัดตรัง  จัดศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายประกิจ ใจภักดิ์ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 108 ราย

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  229   โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   212  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง เนื่องในวันฉัตรมงคล...  177  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   151  กิจกรรมย่อยเยาชนนักเพาะเลี้ยงประจำปีงบประมาณ 2565   147  โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565   141  การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชกา...  138  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 5/2565   131  โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2565   122  การนำเสนอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   120


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ