กิจกรรมติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

กิจกรรมติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-24  |   ข่าววันที่: 2020-10-14 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 

              วันที่  14 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทองนักวิชาการประมงชำนาญการ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับนายโกวิท เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริการแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 กรณีมีผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านการประมงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรังวันที่  14 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทองนักวิชาการประมงชำนาญการ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับนายโกวิท เก้าเอี้ยน ประมงจังหวัดตรัง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริการแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 กรณีมีผู้ขอรับความช่วยเหลือด้านการประมงในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000