โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-24  |   ข่าววันที่: 2020-10-03 |  อ่าน: 201 ครั้ง
 

          วันที่  13 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และได้สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน    ตัว ณ สระน้ำทุ่งซาฟารีตำบลหนองบัว  หมู่ที่ 1, 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทวี สุระบาล ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี เป็นประธานวันที่  13 ตุลาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และได้สนับสนุน
พันธุ์ปลากินพืชเพื่อปล่อยแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน 200,000 ตัว ณ สระน้ำทุ่งซาฟารีตำบลหนองบัว  หมู่ที่ 1, 3 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายทวี สุระบาล ที่ปรึกษาคณะรัฐมนตรี เป็นประธาน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000