อบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 1

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

อบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 1 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-20  |   ข่าววันที่: 2020-07-10 |  อ่าน: 223 ครั้ง
 

            วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตรกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด” รุ่นที่ 1 เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 30 ราย  โดยจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และเกษตรกรได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ สร้างอาชีพได้จริง ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000