ประชุม เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ (APD)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ประชุม เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำฯ (APD) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-20  |   ข่าววันที่: 2020-07-09 |  อ่าน: 242 ครั้ง
 

         วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) พร้อมด้วยนักวิชาการประมง ได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการตามประกาศกรมประมง เรื่องการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ. 2563และระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) สำหรับผู้บริหาร ผ่านทางระบบ ZOOM จัดประชุมโดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000