สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-17  |   ข่าววันที่: 2020-03-16 |  อ่าน: 243 ครั้ง
 

              วันที่ 16 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้สนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกรามแก่กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง, หมู่ที่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง, หมู่ที่ 2 และ 6 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รวมจำนวนกว่า 390,000 ตัวนำไปปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะของหมู่บ้าน ตามกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000