ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-17  |   ข่าววันที่: 2020-03-13 |  อ่าน: 269 ครั้ง
 

     วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง)  ได้มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทองนักวิชาการประมงชำนาญการ และนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมกับประมงอำเภอห้วยยอด พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนาง และประชาชน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวนกว่า 260,000 ตัว ณ แม่น้ำตรัง หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด และหมู่ที่ 1 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎาจังหวัดตรัง ตามกิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำ และประชาชนสามารถใช้ประโยขน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000