กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563        วันที่ 11 มกราคม 2563 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผอ.ศพจ.เขต 11 (ตรัง) ได้มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทอง นางจินตนา มหาสวัสดิ์ และนายสิรินทร์สันต์ วัฒนาสันติกุล ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดตรัง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563 ณ บริเวณจวนผู้ว่าจังหวัดตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านประมง ด้านการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม จัดตู้แสดงพันธุ์ปลานิลจิตรลดา กุ้งก้ามกราม ปลาสวยงาม สาธิตการเพาะพันธุ์หนอนจิ๋ว การระบายสีรับรางวัล และแจกพันธุ์ปลาสวยงาม ได้แก่ ปลาคาร์พ จำนวน 100 ถุง โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นผู้มอบพันธุ์ปลาสวยงามให้แก่เด็กๆ
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   76  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   73  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  64  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ