ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-03  |   ข่าววันที่: 2019-12-25 |  อ่าน: 254 ครั้ง
 

            วันที่ 25 ธันวาคม 2562  นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามแก่คณะนักศึกษา สาขาประมง และอาจารย์ผู้ควบคุม จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงปลาซิวข้างขวานเล็ก ปลาสวยงามอื่นๆ ภายในศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำของศูนย์ฯ เพื่อนำประสบการณ์ และความรู้จากการดูงานไปใช้ประกอบการศึกษาวิชาการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000