ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-01-03  |   ข่าววันที่: 2019-12-24 |  อ่าน: 336 ครั้ง
 

   วันที่ 24 ธันวาคม 2562 นาง  อำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาสวยงามแก่เกษตรกรที่เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ ภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงปลาสวยงาม เพิ่มช่องทางในการทำอาชีพเสริมได้

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000