5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-21  |   ข่าววันที่: 2017-04-19 |  อ่าน: 384 ครั้ง
 

           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) และสนง.ปจ.ตรัง จัดกิจกรรมพบปะ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดำริ  (นายประกิจ  จิตรใจภักดิ์) บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย cell ต้นแบบ, ปราชญเกษตร, เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ, สถานศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้ ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งได้แจกสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมให้แก่เกษตรกรทุกราย

 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000