5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง 

ข่าวกิจกรรม


           เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ศพจ.เขต 11 (ตรัง) และสนง.ปจ.ตรัง จัดกิจกรรมพบปะ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ในพื้นที่อำเภอเมืองตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชดำริ  (นายประกิจ  จิตรใจภักดิ์) บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประกอบด้วย cell ต้นแบบ, ปราชญเกษตร, เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ, สถานศึกษา และภาคเอกชน เพื่อสร้างการรับรู้ ชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำเดือนเมษายน 2560 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด พร้อมทั้งได้แจกสมุดบันทึกการตรวจเยี่ยมให้แก่เกษตรกรทุกราย

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ