ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 5

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ปล่อยกุ้งก้ามกรามงานวิจัย ครั้งที่ 5 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-04-21  |   ข่าววันที่: 2017-04-18 |  อ่าน: 314 ครั้ง
 

         เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของ ศพจ.เขต 11 (ตรัง) และศปจ.พัทลุง ร่วมกับนายพิศาล เต็งฉียง กำนันตำบลหนองตรุด, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำตรัง ภายใต้โครงการวิจัย ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประเมินสภาวะการทำการประมงของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง (ครั้งที่ 5) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง และทำการสำรวจกุ้งก้ามกรามหลังการปล่อยต่อไป         เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นักวิชาการประมง และเจ้าหน้าที่ของ ศพจ.เขต 11 (ตรัง) และศปจ.พัทลุง ร่วมกับนายพิศาล เต็งฉียง กำนันตำบลหนองตรุด, ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำตรัง ภายใต้โครงการวิจัย ความชุกชุม การแพร่กระจาย และการประเมินสภาวะการทำการประมงของกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง (ครั้งที่ 5) ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำตรัง และทำการสำรวจกุ้งก้ามกรามหลังการปล่อยต่อไป


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000