โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-05-03  |   ข่าววันที่: 2018-05-02 |  อ่าน: 408 ครั้ง
 

            เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรัง ซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับมอบปัจจัยแก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยปัจจัยที่มอบเป็นพันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาไน และปลาบ้า จำนวนรวม 1,500 ตัวต่อรายมีเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัย จำนวน 37 ราย

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000