ฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำปรับปรุงพันธุ์”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

ฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำปรับปรุงพันธุ์” 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2018-04-29  |   ข่าววันที่: 2018-04-26 |  อ่าน: 462 ครั้ง
 

             ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2561 นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ได้มอบหมายให้นางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์  นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำปรับปรุงพันธุ์” ณ ห้องประชุมโรงแรมซีสโตนโฮเทล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้นักวิชาการประมงเข้าใจหลักบริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำที่ถูกต้องตามหลัก
พันธุศาสตร์ ด้วยการบรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกปฏิบัติ โดยมี ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000