เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด" เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง (ศพจ.ตรัง)  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตกร  ระหว่างวันที่ 1 ธค. 65- 31 มค. 66 รับจำนวนจำกัด 12 ราย โดยจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น ณ ศพจ.ตรัง
     คุณสมบัติผู้สมัครเข้าโครงการ

1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ

2. อายุ ระหว่าง 15-25 ปี

2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตรัง

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบ่อดินเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สามารถใช้บ่อของพ่อแม่ได้)
 

     หลักสูตร “เยาวชนนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด”

1. ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้ทุกขั้นตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่

 1. หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป
 2. การคัดเลือกสถานที่/การขุดบ่อ
 3. เทคนิคการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (วิธีการเพาะพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การผสมเทียม ระบบการเพาะฟัก ฯลฯ)
 4. การฝึกปฏิบัติจริงในการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ตั้งแต่การาคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ การคำนวณและฉีดฮอร์โมน
  การเตรียมระบบการฟักไข่ การอนุบาล ฯลฯ
 5. อาหาร และการให้อาหารสัตว์น้ำ
 6. คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 7. การป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ
 8. การเลี้ยงปลาชนิดต่างๆ
 9. การศึกษาดูงานทั้งในศพจ.ตรัง และฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

3. ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 1,000 ตัว และมีการติดตามเพื่อประเมินผลการนำความรู้จากการอบรมไปใช้จริง

2. สถานที่อบรมและดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

3. ระยะเวลาอบรม 2 วัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2566

หมายเหตุ : จะมีการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการอบรม และกำหนดเวลาอบรมอีกครั้ง (อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาจัดอบรมตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. กรอกรายละเอียดตามใบสมัครเข้าร่วมโครงการให้ครบถ้วน

2. แนบสำเนาบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ (อายุ)

3. เพิ่มที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

 สแกนคิวอาร์โค้ด เข้ากลุ่มไลน์ “อบรมประมง 66”                                      

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

  รายละเอียด 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000  email  trang_inland@yahoo.com  โทรศัพท์ 0-7527-0640  FAX 0-7527-0641  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6