โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ครั้งที่ 5/2565           วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ และนางจิตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”ครั้งที่ 5 ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ร่วมกับข้าราชการสำนักงานประมงจังหวัดตรัง พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลากินพืช ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า รวมจำนวนกว่า  10,000 ตัว ได้แก่ พันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า นอกจากนี้ยังสนับสนุนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และพันธุ์แหนแดง อาหารเสริมลดต้นทุน จำนวน 20 ชุด โดยมีนายขจรศักดิ์ สิริโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  247   มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง   119  การให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน   116  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  115  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  109  การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)   107  ประชุม OKRs ภาคใต้ ครั้งที่ 3    102  กิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข   100  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  67  ปล่อยพันธุ์ปลาพื้นถิ่นลงแหล่งน้ำธรรมชาติ   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ