พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันข้าราชการไทย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันข้าราชการไทย           วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2565 นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง ได้มอบหมายให้นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดตรังร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด เนื่องในวันข้าราชการไทย 
1 เมษายน ประจำปี 2565 ซึ่งศูนย์ฯ ได้สนับสนุนพันธุ์ปลาน้ำจืด รวม 90,000ตัวได้แก่ ปลาบ้า และปลาตะเพียนขาว เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำสระน้ำหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนายธีระยุทธ นาวีเดล นายอำเภอรัษฎา และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้        

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ