โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกรามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งกรามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ     วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยนางอำไพพรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจิตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำธรรมชาติ  เพื่อสร้างรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต3 ผู้แทน ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฯ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวรายงานการจัดงาน นายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา กล่าวต้อนรับคณะฯ และมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดกรมประมง เทศบาลตำบลท่าพญา พี่น้องชาวตำบลท่าพญาและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมพิธีปล่อยกุ้งกราม ขนาด 5 ซ.ม. ขึ้นไปจำนวน 700,000 ตัว และพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้ารวมจำนวน 100,000 ตัว ซึ่งพันธุ์ปลาที่ปล่อย ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  63  การประชุมเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานที่สำคัญ (OKRs) ครั้งที่ 4   54


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ