การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม        วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยนางอำไพพรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงขำนาญการ นางพรรณี เดชภักดี  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเตรียมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพญา เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำคลองหินขวางซึ่งมีกำหนดการปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกราม ในวันที่17 ธันวาคม 2564 และลงสำรวจพื้นที่ จุดปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยมี โดยนายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  215   การสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบอุทกภัย   130  กรมประมงมอบของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2565   125  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  124  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   114  การประชุม การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   109  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  108  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   103  การสำรวจเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยเชอรี่   103  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   101


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ