การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การประชุมและสำรวจพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งกรามกราม        วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยนางอำไพพรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงขำนาญการ นางพรรณี เดชภักดี  หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายประภาส แก้วโยชน์ ประมงอำเภอปะเหลียน และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเตรียมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งก้ามกราม) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพญา เพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำคลองหินขวางซึ่งมีกำหนดการปล่อยพันธุ์
กุ้งก้ามกราม ในวันที่17 ธันวาคม 2564 และลงสำรวจพื้นที่ จุดปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม โดยมี โดยนายนิรัตน์ รัตนสุรการย์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    195   กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  179  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   110  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  89  การต้อนรับนักศึกษาคณะสัตว์แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   82  ประชุมชี้แจงคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองโพรง   73  กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย   71  กิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ    67  การติดตามผลการเลี้ยงปลาน้ำจืดของเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปี 2565   60  การต้อนรับผู้สื่อข่าวเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฯ   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ