กิจรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


กิจรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564          วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.45 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี เพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความตัด ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ในบริเวณศูนย์ฯ รวม 10 ชนิด ได้แก่ มะละกอ 10 ต้น มะนาว 5 ต้น มะเม่า 10 ต้น มะม่วงหิมพาน 10 ต้น กล้วยหอมทอง 10 ต้น ชมพู่ม่าเหมี่ยว 5 ต้น ทับทิมจันทร์ 5 ต้น จำปาดะ 5 ต้น สะตอ 5 ต้น และผักหวาน 10 ต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  245   การให้ความรู้นักศึกษาฝึกงาน   114  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  114  มอบและปล่อยพันธุ์น้ำในโครงการธนาคารเพื่อการเกษตรด้านการประมง   113  การตรวจเยี่ยมฟาร์มผู้เพาะเลี้ยงปลากัด (มาตรฐาน GAP)   104  โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  103  ประชุม OKRs ภาคใต้ ครั้งที่ 3    100  กิจกรรมเข้าเยี่ยมเยียนกลุ่มอินทรีย์บ้านสวนสันติสุข   95  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  66  การประชุมแนวทางเพื่อจัดตั้งธนาคารกุ้งก้ามกรามต้นแบบของจังหวัดตรัง   63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ