การสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม ”

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


การสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม ” วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 13.00 น. นางสุวรรณดี ขวัญเมืองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ และนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ “Disruptive Change : เกษตรไทยต้องเปลี่ยนโฉม” ผ่านระบบการประชุมทางไกลด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษหัวข้อ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ บรรยายพิเศษหัวข้อ การปรับตัวของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การประชุมสัมมนาแบบผสมผสาน ในหัวข้อ “บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจำการเพาะเลี้ยงหอย...  237   กิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ (Press tour) และพบปะพี่น้องเกษต...  194  การอบรมโครงการส่งเสริมอาชีประมง ประจำปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว...  154  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  149  การตรวจประเมินโรงเพาะพันธุ์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง   135  การรับการตรวจประเมินโรงเพาะฟักฯ ประจำปี 2565   134  การเข้าเยี่ยมฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   130  การถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงผำ (ไข่น้ำ)   130  อบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง 2565 หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป" รุ่...  128  ทำเนียบผู้บริหาร   123


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ