การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การประชุมวิชาการกรมประมง ประจำปี 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |   ข่าววันที่: 2021-09-15 |  อ่าน: 31 ครั้ง
 

       วันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง พร้อมด้วยนางอำไพพรรณ ไกรสุรสีห์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ นางชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางจุรีรัตน์ หนูขาว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนางสาววิริยา บัวหลวง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ซึ่งจัดให้มีขึ้นวันที่ 15 กันยายน 2564 และในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2564 นักวิชาการประมงของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยด้านประมงต่อไป

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000