โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-09-14  |   ข่าววันที่: 2021-09-10 |  อ่าน: 31 ครั้ง
 

       วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังตรัง ได้มอบพันธุ์ปลาคาร์ปให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ประจำปี 2564 หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ” รายละ 9 ตัว พร้อมด้วยพันธุ์แหนแดง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่เกษตรกร รายละ 1 ชุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยมีนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นอกจากนี้ได้มอบพันธุ์แหนแดงแก่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังไปขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นตัวแทนรับมอบ

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000