โครงการส่งเสริมอาชีพประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง


โครงการส่งเสริมอาชีพประมง        วันที่ 10 กันยายน 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรังตรัง ได้มอบพันธุ์ปลาคาร์ปให้แก่เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมตามกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ประจำปี 2564 หลักสูตร “โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันธุ์ไม้น้ำ” รายละ 9 ตัว พร้อมด้วยพันธุ์แหนแดง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแก่เกษตรกร รายละ 1 ชุด เพื่อให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์และใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยมีนางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
       นอกจากนี้ได้มอบพันธุ์แหนแดงแก่ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่หมู่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังไปขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนในการเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยมีนายชัยวัฒน์ ทองเรือง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง เป็นตัวแทนรับมอบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา และพัฒนาปรับภูมิทัศน์สระน้ำ เพื่อน้อมรำลึกในวัน...  152   โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง ครั้งที่ 9...  140  เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบมหลักสูตร    119  การปล่อยพันธุ์ปูม้า 90 ล้านตัว ภายใต้โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่...  80  โครงการ “อนุรักษ์ปลาไทยในแหล่งน้ำจังหวัดตรัง”   77  การจัดสัมมนาผลการฝึกงานของ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   74  การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกรณีปลาที่มีการตัดแต่งพันธุกรรม GMOs   68  การประชุมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการโครงการธนาคารสัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 25...  65  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ค...  64  ติดตามผลหลังการอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง

     10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000    trang_inland@yahoo.com   0-7527-0640   0-7527-0641   แฟนเพจ