โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ประกาศกรมประมง

 เผยเเพร่: 2021-08-28  |   ข่าววันที่: 2021-08-25 |  อ่าน: 84 ครั้ง
 

      วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสันทัศ แก้วคูณ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตรัง ร่วมกันมอบพันธุ์ปลาสวยงาม พร้อมพันธุ์แหนแดงเพื่อเป็นอาหารลดต้นทุนกับสัตว์น้ำที่เลี้ยง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพน้ำ รายละ 1 ชุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ฯ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 30 ราย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอรัษฎา นอกจากนั้นยังสนับสนุน พันธุ์ปลาสวยงาม พันธุ์แหนแดง และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยยอด โดยมีนายศักดิ์ดา ทวีเมือง ประมงอำเภอห้วยยอดเป็นผู้รับมอบ   

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000