การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

การติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงฯ ปี 2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-28  |   ข่าววันที่: 2021-08-24 |  อ่าน: 109 ครั้ง
 

      วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้ชไมพร แก้วศรีทอง นักวิชาการประมงชำนาญการ นายวรวุฒิ สินไชย และนายโชคอนันต์ เย่าฟู เข้าติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ประจำปี 2564 ในเขตพื้นที่อำเภอนาโยง และอำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยได้ให้คำแนะนำ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาน้ำจืด  ติดตามการเจริญเติบโตของปลาที่ได้รับจากโครงการฯ การเพาะขยายพันธุ์และการใช้ประโยชน์จากแหนแดง

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000