โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-08-23  |   ข่าววันที่: 2021-08-23 |  อ่าน: 92 ครั้ง
 

                วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นางสุวรรณดี ขวัญเมือง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง มอบหมายให้นางจินตนา มหาสวัสดิ์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายสันทัศ แก้วคูณ นักวิชาการประมง และนายสมบูรณ์ นวลมุล พร้อมด้วย นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ ประมงอำเภอกันตัง จากสนง.ประมงจังหวัดตรัง ร่วมมอบพันธุ์ปลาสวยงาม พันธุ์แหนแดงให้เกษตรกรนำไปเพาะขยายพันธุ์เป็นอาหารลดต้นทุนกับสัตว์น้ำ และหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง(พันธุ์ขยาย) รายละ 1 ชุด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 ราย ในการนี้มีหน่วยงานที่เข้าร่วมดังนี้ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอกันตัง สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตรัง

 10 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000